Mededelingen

Meest recente mededelingen:

 

3 augustus - Rekenresultaten MR2017 weer beschikbaar
De rekenresultaten van Monitoringsronde 2017 zijn weer beschikbaar. De resultaten van de niet NSL-toetspunten (rekenpunten) zijn nu ook doorgerekend en te exporteren.

Daarnaast zijn in de Rekentool de tussenliggende jaren nu ook te selecteren.

------------------------------------------------------------------------

Oudere mededelingen kunt u vinden onder archief mededelingen

Algemene informatie:

Grote bestanden in de Rekentool en Monitoringstool.
Met de meeste bestanden kan de Rekentool goed werken, maar het model kent zijn limitaties. Als de bestanden te groot worden komen ze niet meer door het systeem en loopt de Rekentool vast. Voor uw berekeningen met grote bestanden en de berekeningen van anderen is het daarom aan te raden dat uw taak voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De rekenpuntenbestanden bevatten niet meer van 60.000 rekenpunten, de segmenten bestanden bevatten niet meer dan 30.000 wegvakken.
  • Alle relevante SRM2-wegen zitten reeds in het basisbestand dat u aanbiedt. De optie ‘voeg de SRM2-wegen toe binnen 5 km van de opgegeven rekenpunten’ kunt u niet gebruiken bij grote bestanden. (Let op, u kunt dit vinkje wel zetten maar ook in dat geval worden de relevante SRM2 wegen niet toegevoegd!)
  • Het vinkje bij ‘rekenen zonder eerst bewerken’ staat aan.
  • Het vinkje bij ‘genereer logfiles van de berekening per module’ staat uit.

Zonder deze instellingen zal een grote taak niet goed verlopen.

Start uit beleefdheid naar uw medegebruikers maximaal één grote taak tegelijk. De Rekentool kan één grote taak tegelijk aan, alle volgende grote taken worden in een wachtrij geplaatst. Omdat deze (uiteindelijk) gewoon aan de beurt komen is het aanbieden van meerdere grote taken aan het einde van de werkdag of op vrijdagmiddag wel een optie.