Mededelingen

Meest recente mededelingen:

 
13 april  De Rekentool 2017 is door het RIVM geschikt bevonden als hulpmiddel voor de controle van de lokale invoer voor monitoring NSL voor de jaren 2016, 2020 en 2030 voor PM10 en NO2. Ook de Schipholcorrectie en de IJmondverfijning zijn voor die jaren beschikbaar. De Rekentool 2017 zal in week 16 (17-21 april) beschikbaar komen voor het berekenen van voorgaande en tussenliggende jaren.
De Rekentool 2017 is voorlopig alleen beschikbaar achter de inlog.

------------------------------------------------------------------------

Oudere mededelingen kunt u vinden onder archief mededelingen

Algemene informatie:

Grote bestanden in de Rekentool en Monitoringstool.
Tijdens de actualisatieronde 2015 zijn er performance problemen geconstateerd die optreden bij bestanden die groter zijn dan ca. 20 000 regels (bijvoorbeeld Rotterdam plus omliggende randgemeentes). Bestanden kwamen niet of slechts zeer traag door het systeem.

Na de update van 20 mei 2015 kan de Rekentool grote bestanden doorrekenenen als uw taak voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Alle relevante SRM2-wegen zitten reeds in het basisbestand dat u aanbiedt. De optie ‘voeg de SRM2-wegen toe binnen 5 km van de opgegeven rekenpunten’ kunt u niet gebruiken bij grote bestanden. (Let op, u kunt dit vinkje wel zetten maar ook in dat geval worden de relevante SRM2 wegen niet toegevoegd!)
  • Het vinkje bij ‘rekenen zonder eerst bewerken’ staat aan.
  • Het vinkje bij ‘genereer logfiles van de berekening per module’ staat uit.

Zonder deze instellingen zal een grote taak niet goed verlopen.

Start uit beleefdheid naar uw medegebruikers maximaal één grote taak tegelijk. De Rekentool kan één grote taak tegelijk aan, alle volgende grote taken worden in een wachtrij geplaatst. Omdat deze (uiteindelijk) gewoon aan de beurt komen is het aanbieden van meerdere grote taken aan het einde van de werkdag of op vrijdagmiddag wel een optie.