De Monitoring van het NSL

In Nederland werken de Rijksoverheid en lokale overheden samen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Zij doen dat binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De NSL-partners nemen veel maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. We willen graag weten of we de EU-normen voor luchtkwaliteit niet overschrijden. Daarom vindt er vanaf 2010 jaarlijks monitoring van het NSL plaats.

Doel Monitoring NSL 
Met de monitoring van het NSL volgen we de ontwikkeling van de luchtkwaliteit in Nederland. Ook houden de overheden bij hoe het staat met de uitvoering van de maatregelen en projecten die zijn opgenomen in het NSL. Als uit de monitoring blijkt dat de doelstellingen van het NSL niet worden gehaald, kunnen de overheden nog extra maatregelen uitvoeren. Het wijzigen, toevoegen of vervangen van een maatregel of project kan met een melding.

Monitoringstool
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft de Monitoringstool laten bouwen. Dit is het instrument waarmee overheden de monitoring van het NSL uitvoeren. De Monitoringstool bestaat uit een database met gegevens, een rekeninstrument (Rekentool) en de monitoringstoolwebsite. De Rekentool is ook als zelfstandig instrument te gebruiken.

Monitoring NSL
Overheden voeren jaarlijks de meest actuele gegevens in. Het gaat dan om:

  • Verkeersgegevens, bijvoorbeeld het aantal personenauto’s dat op een weg rijdt
  • Kenmerken van de wegen en hun omgeving, bijvoorbeeld of er bebouwing langs de weg is of niet.
  • Voortgang maatregelen en projecten.
  • Kenmerken van veehouderijen.

Vervolgens voert Bureau Monitoring op basis van deze gegevens de berekeningen voor luchtkwaliteit uit bij wegen en veehouderijen. Ook bekijkt zij de voortgang van projecten en maatregelen. De resultaten komen in een jaarlijkse monitoringsrapportage te staan.

Bureau Monitoring
Het ministerie van IenW heeft de uitvoering van de monitoring neergelegd bij Bureau Monitoring. Bureau Monitoring is een samenwerkingsverband tussen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en (InfoMil). InfoMil, onderdeel van Rijkswaterstaat Leefomgeving, ondersteunt het proces en draagt zorg voor de contacten met de verschillende overheden Het RIVM is verantwoordelijk voor de wetenschappelijke resultaten die in de jaarlijkse monitoringsrapportage staan.

De globale planning van de jaarlijkse monitoring ziet er zo uit:
Zie meer in detail Planning NSL Monitoringsronde 2022

Jan – feb Voorbereiding Monitoringstool door Bureau Monitoring
Mrt – mei Actualisatie invoergegevens door overheden
Juni – juli Controle en berekening luchtkwaliteit door Bureau Monitoring
Aug – nov Schrijven en bespreken van de monitoringsrapportage door BM
Dec  Rapportage aanbieden aan Tweede Kamer en openbaar maken van invoergegevens door ministerie van IenW