Kaart NSL

Bekijken
De luchtkwaliteit op de ene plek kan flink verschillen van die op een andere plek. Invoergegevens geven informatie over kenmerken van een zekere plaats. Daarom is het erg handig om de luchtkwaliteit en invoergegevens in een kaart te kunnen zien. De Kaart biedt u die mogelijkheid. In de Kaart kunt ook u de invoergegevens en rekenresultaten bekijken van alle monitoringsrondes die afgerond zijn.

Overheden kunnen hun gegevens ook bewerken via de Kaart in de periode dat aanpassen van data mogelijk is. Als u de Rekentool gebruikt, kunt u de invoergegevens bewerken en de rekenresultaten laten presenteren in de Kaart.

Korte instructie werking Kaart
In de rechter kolom kunt u aangeven wat u wilt zien op de kaart. Door ‘vinkjes’ te plaatsen schakelt u kaartlagen in en uit. Vaak is het nodig om in te zoomen voordat de Kaart de gevraagde kaartlaag kan tonen.

In de knoppenbalk links kunt u opdrachten geven. U kunt bijvoorbeeld onderdelen selecteren en zoeken. Soms verschijnt bovenin een witte balk in beeld. Dat gebeurt als u een groepje onderdelen van verschillende typen heeft geselecteerd, bijvoorbeeld enkele wegvakken en rekenpunten. In de witte balk kiest u van welk type onderdelen u meer gegevens wilt zien, bijvoorbeeld rekenpunten. Nadat u een type heeft gekozen, komt onder aan het scherm een lijst naar boven. In dat lijstje staan alle onderdelen van dat type in het door u geselecteerde gebied. In die lijst kunt u op een rij klikken; dan komen alle details van dat onderdeel in beeld.

Een uitgebreide toelichting bij de werking van de Kaart vind u in de Handleiding Kaart.

Alle gegevens die u kunt zien in de kaart kunt u ook exporteren. Dat kan via de kaart met de functie ‘Export modus’ of via Inzien en Exporteren.

Atlas Leefomgeving
In de Kaart kunt u zien wat de berekende luchtkwaliteit is op de plaatsen waar overheden rekenpunten hebben geplaatst. De gegevens uit monitoring NSL zijn ook gebruikt om kaarten van heel Nederland te maken. Deze laten de concentratie van verschillende stoffen op iedere plaats in Nederland zien. Daar kunt u bijvoorbeeld zien wat de berekende luchtkwaliteit bij uw woning is. Deze kaarten vindt u op de website Atlas Leefomgeving. Kies bij thema voor luchtkwaliteit en selecteer dan een of meer kaarten die u wilt zien.