Aerius Lucht Rekentool

De Aerius Lucht Rekentool is het rekenkundig hart van de Monitoringstool. Het RIVM voert met dit instrument de berekeningen van de luchtkwaliteit uit. De invoergegevens van de overheden vormen de data die nodig is om dat te kunnen doen.

Disclaimer (1 nov 2022):
Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het RIVM een lijst samengesteld met de 100 grootste ammoniakuitstoters in Nederland. Naar aanleiding van deze lijst is een onjuistheid in de berekening van de emissies van een beperkt aantal stalsystemen ontdekt. Dit heeft mogelijk invloed op:
- de berekeningen die gebruikers na inloggen kunnen uitvoeren met de rekentool voor NSL monitoringsronde 2022 (MR2022), en
- de rekenresultaten van NSL monitoringsronde 2022 die gebruikers na inloggen kunnen exporteren.
Het RIVM onderzoekt momenteel de impact van de onjuistheid en zal indien nodig de rekentool corrigeren.

Achtergrond Rekentool 
De Rekentool heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) laten bouwen. Het ministerie heeft ook beschreven hoe deze moet rekenen. Daarnaast heeft IenW aangegeven voor welke situaties de Rekentool te gebruiken is. Dit is beschreven in de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl 2007). De Rekentool is geschikt voor het berekenen van de luchtkwaliteit langs wegen. Die wegen moeten wel passen binnen de omschrijving van de standaardrekenmethoden 1 en 2 (SRM1 en SRM2).

Jaarlijks verschijnt er een nieuwe versie van de Rekentool. In die nieuwe versie zijn dan nieuwe generieke gegevens opgenomen. Deze gegevens maakt het ministerie van IenW jaarlijks rond half maart bekend. Soms krijgt het instrument ook wat extra functies erbij. Het RIVM valideert deze nieuwe versie, waarna het wordt vrijgegeven voor gebruik.

Zelf rekenen 
Iedereen kan en mag de Rekentool gebruiken om berekeningen luchtkwaliteit uit te voeren. Het is belangrijk om de Rekentool alleen te gebruiken voor situaties waarvoor de Rekentool bedoeld is. Anders vormen de uitkomsten geen geldige resultaten. Met de Rekentool kunt u makkelijk varianten doorrekenen. U gebruikt dan de Data NSL als basis, past enkele gegevens aan en voert een berekening uit. Zo kunt u bijvoorbeeld de effecten van nieuwe maatregelen of projecten op de luchtkwaliteit bepalen.

Data NSL gebruiken 
De invoerbestanden voor de Rekentool hebben dezelfde opbouw als de bestanden met invoergegevens voor de monitoring NSL. Die bestanden met invoergegevens NSL kunt u exporteren bij Inzien en Exporteren. Daarna kunt u ze gebruiken als basis voor een berekening met de Rekentool. Voordat u de berekening start, kunt u die geëxporteerde bestanden nog bewerken op uw eigen computer.

De geëxporteerde bestanden uit Inzien en Exporteren bevatten zowel csv-bestanden als shape-bestanden. Deze bevatten dezelfde informatie; u kunt zelf kiezen welke u gebruikt. Csv-bestanden kunt u openen en bewerken met een spreadsheet (bijv. Excel). Shape-bestanden opent en bewerkt u met een GIS-programma. Het is ook mogelijk om de geëxporteerde bestanden onbewerkt in te lezen in de Rekentool en dan in de Kaart de gegevens aan te passen.

In de Handleiding Rekentool leest u hoe u bestanden kunt bewerken en een berekening kunt uitvoeren.

Let op: verander de opbouw van de bestanden niet. Bestanden met een andere opbouw kan de Rekentool niet ‘lezen’.