Exporteren

De invoergegevens en rekenresultaten in de Monitoringstool zijn te bekijken op de kaart van de Monitoringstool. Het is ook mogelijk de invoergegevens en rekenresultaten te downloaden in shape- en csv-formaat. Deze bestanden geven u een compleet overzicht van de lokale gegevens die gebruikt zijn om de luchtkwaliteit te bepalen bij de monitoring NSL.

Naast de invoergegevens en rekenresultaten kunt u ook bekijken welke projecten en maatregelen onderdeel zijn van het NSL. Elke monitoringsronde geven de wegbeheerders aan wat de actuele stand van zaken is van ieder project en iedere maatregel.