Veehouderijgegevens en resultaten

De gegevens en rekenresultaten uit de Monitoringstool kunt u exporteren en opslaan op uw eigen computer. Selecteer welke gegevens u wilt exporteren en klik op de knop ‘Exporteren’. Enkele kenmerken van veehouderijen – zoals naam - zijn mogelijk privacy gevoelig. Deze zijn alleen opgenomen in de bestanden als u een account heeft, ingelogd bent en geautoriseerd bent voor de veehouderijgegevens van betreffende gemeente. De bestanden worden geleverd in shape- en csv-formaat en kunt u openen in een GIS-applicatie respectievelijk een spreadsheet (bijv. Excel). De informatie in die bestanden geeft u een zeer gedetailleerd inzicht in de gebruikte gegevens bij het vaststellen van luchtkwaliteit rond veehouderijen.

U heeft geen rechten om gegevens of rekenresultaten veehouderij te exporteren