Weggegevens & resultaten exporteren

De gegevens en rekenresultaten uit de Monitoringstool kunt u exporteren en opslaan op uw eigen computer. Selecteer welke gegevens u wilt exporteren en klik op de knop ‘Exporteren’. Deze bestanden worden geleverd in shape- en csv-formaat en kunt u openen in een GIS-applicatie respectievelijk een spreadsheet (bijv. Excel). De informatie in die bestanden geeft u een zeer gedetailleerd inzicht in de gebruikte gegevens. Deze bestanden kunt u gebruiken voor het uitvoeren van berekeningen met de NSL-Rekentool.

Geen resultaten gevonden.

Monitoringsronde
Jurisdictie