Rapportages en documenten

Rapportages Monitoring NSL
De monitoring van het NSL laat ziet of het lukt om in heel Nederland de Europese normen te halen. Met de monitoring van het NSL volgen de NSL-partners de ontwikkeling van de luchtkwaliteit in Nederland. Ook houden we bij hoe het staat met de uitvoering van de maatregelen en projecten in het NSL. Uit de monitoring kan blijken dat we doelstellingen van het NSL niet halen. In dat geval moeten de overheden nog extra maatregelen gaan uitvoeren.

Het RIVM analyseert de rekenresultaten van de monitoring NSL. Tegelijkertijd analyseert InfoMil de voortgangsformulieren voor de maatregelen en projecten. Aan de hand hiervan wordt de jaarlijkse monitoringsrapportage NSL geschreven. Deze rapportage levert Bureau Monitoring op aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). Het ministerie van IenM schrijft een beleidsbrief bij de rapportage, waarna ze beide documenten aan de Tweede Kamer aanbiedt. Na het aanbieden van de rapportage maakt Bureau Monitoring de invoergegevens en rapportage openbaar.

Onderbouwingen
Overheden moeten een onderbouwing van verkeersgegevens openbaar beschikbaar stellen. Dat heeft het ministerie van IenM in het monitoringsprogramma verplicht gesteld. In dat onderbouwingsdocument moeten zij aangeven welke uitgangspunten ze gebruikt hebben in het verkeersmodel. Ook moeten zij beschrijven hoe ze de effecten van projecten en maatregelen verwerkt hebben in de verkeersgegevens. In de ‘Bijlage Onderbouwingen’ zijn de onderbouwingen of de vindplaats daarvan te vinden is.