Mededelingen

Meest recente mededelingen:

16 november 2020 - Tussenjaren beschikbaar

Vorige week zijn de een update van tooling beschikbaar gekomen voor het berekenen van de tussenliggende jaren.


23 juli 2020 – RT2020 beschikbaar

De rekentool 2020 is publiekelijk beschikbaar. Inloggen is niet meer nodig. De rekentool berekent voor NO2, PM10, PM2,5 en EC voor de jaren 2019, 2020 en 2030. De volgende aspecten zijn van belang bij het interpreteren van de rekenresultaten:

• In juni 2020 zijn voor diverse stoffen en jaren nieuwe achtergrondconcentratiekaarten vastgesteld. Het verschil tussen de in april en juni 2020 vastgestelde kaarten wordt automatisch verwerkt bij berekeningen met Rekentool 2020. Dit geldt nog NIET voor de verfijnde achtergrondgegevens in het IJmondgebied voor PM2,5. Het RIVM werkt aan een oplossing hiervoor. Naar verwachting is dit medio augustus gereed.

• Bovenstaande opmerking geldt ook voor de NSL monitoringsresultaten voor ronde 2020. De rekenresultaten zijn gecorrigeerd voor de verandering in achtergrondconcentraties, maar nog niet voor PM2,5 in het IJmondgebied. Dit heeft geen invloed op het aantal berekende knelpunten.

• In de rekenresultaten bij berekeningen met Rekentool 2019 en 2020 is per abuis in het veld ‘NO2_SRM_concentration_converted’ de ‘User correction’ opgeteld bij deze NO2 omzetting. De correcte NO2 omzettingswaarde wordt verkregen door de waarde in het veld ‘User correction’ ervan af te trekken. In Rekentool 2021 zal deze fout hersteld worden.

 

 

Oudere mededelingen kunt u vinden onder archief mededelingen

===================================

Algemene informatie:

Nieuwe rekenhart: AERIUS
De NSL rekentool is vervangen door het rekenhart AERIUS Lucht. De werking van AERIUS v2019 is beschreven in Oplevernotitie AERIUS lucht rekentool 2019 en de werking van v2020 in Oplevernotitie AERIUS lucht rekentool 2020. AERIUS Lucht is gevalideerd door het RIVM. De procedure en resultaten zijn beschreven in het validatierapport.

Omzetting invoerbestanden naar AERIUS formaat achter de schermen
Na het aanmaken van een rekentaak vindt achter de schermen de interpretatie van de invoergegevens plaats. Deze interpretatie is in het Errata-addendarapport van het RIVM beschreven. Vervolgens wordt de invoer naar AERIUS formaat geconverteerd, zoals aangegeven in het overzicht van het nieuwe formaat van de invoerbestanden en resultaatbestanden. Een volledig overzicht van de stappen achter de schermen tussen het aanmaken van een rekentaak en het verkrijgen van de resultaten is opgenomen in de notitie Rekensysteem van het RIVM.

Exporteren, rekentaken, kaartviewer en actualiseren ongewijzigd
De functionaliteiten voor het exporteren van NSL-invoerbestanden, het aanmaken van rekentaken, het gebruik van de kaartviewer en de wijze van actualiseren zijn ongewijzigd gebleven.