Archief mededelingen

16 november 2020 - Tussenjaren beschikbaarVorige week zijn de een update van tooling beschikbaar gekomen voor het berekenen van de tussenliggende jaren.

23 juli 2020 – RT2020 beschikbaar
De rekentool 2020 is publiekelijk beschikbaar. Inloggen is niet meer nodig. De rekentool berekent voor NO2, PM10, PM2,5 en EC voor de jaren 2019, 2020 en 2030. De volgende aspecten zijn van belang bij het interpreteren van de rekenresultaten:

• In juni 2020 zijn voor diverse stoffen en jaren nieuwe achtergrondconcentratiekaarten vastgesteld. Het verschil tussen de in april en juni 2020 vastgestelde kaarten wordt automatisch verwerkt bij berekeningen met Rekentool 2020. Dit geldt nog NIET voor de verfijnde achtergrondgegevens in het IJmondgebied voor PM2,5. Het RIVM werkt aan een oplossing hiervoor. Naar verwachting is dit medio augustus gereed.

• Bovenstaande opmerking geldt ook voor de NSL monitoringsresultaten voor ronde 2020. De rekenresultaten zijn gecorrigeerd voor de verandering in achtergrondconcentraties, maar nog niet voor PM2,5 in het IJmondgebied. Dit heeft geen invloed op het aantal berekende knelpunten.

• In de rekenresultaten bij berekeningen met Rekentool 2019 en 2020 is per abuis in het veld ‘NO2_SRM_concentration_converted’ de ‘User correction’ opgeteld bij deze NO2 omzetting. De correcte NO2 omzettingswaarde wordt verkregen door de waarde in het veld ‘User correction’ ervan af te trekken. In Rekentool 2021 zal deze fout hersteld worden.

30 juni 2020 - Rekentool tijdelijk niet beschikbaar 
Naar verwachting zal de Rekentool aan het einde van dag weer beschikbaar zijn.

3 juni 2020 - Weekend sluiting MT verkeer actualisatie
Vrijdag 5 juni 18:00 sluit de monitoringstool voor de actualisatie van verkeer tot maandag 8 juni 08:00. Dit in verband met tussentijdse landelijke berekeningen voor verkeer.

28 mei 2020 - Schalingsfactoren milieuzone zelf invoeren
Er kan niet met door het RIVM eerder klaar gezette generieke schalingsfactoren geactualiseerd worden.
U wordt verzocht dit zelf, handmatig, toe te voegen. De generieke factoren voor een milieuzone per zichtjaar staan
op de IenW website.
 
14 mei 2020 - Nieuwe release om 13:30
Op 14 mei om 13:30 zal een nieuwe release worden uitgerold. Dit zal tot ongeveer 14:30 duren.
De volgende problemen zijn hiermee opgelost: veel decimalen werden getoond, het niet kunnen opslaan van veehouderijgegevens en de tussenjaren in RT 2019 werden niet goed berekend.
Let op: Taken gaan vanaf nu direct op ‘on hold’ en worden pas na release weer gestart.

4 mei 2020 - Maandelijks onderhoud servers 7 mei.
Elke eerste donderdag van de maand  vinden security-updates plaats op de servers. Tussen circa 17:00 en 21:00 uur op die dagen is het niet mogelijk om rekentaken uit te voeren. Eventuele lopende taken zullen helaas afgebroken worden en zullen door de gebruiker zelf opnieuw aangeboden moeten worden.

16 januari 2020 - Rekentool niet meer beschikbaar
LET OP: Het is momenteel niet mogelijk om berekeningen te doen met de NSL-Rekentool. De Rekentool wordt momenteel vervangen voor een nieuwe rekentool 'AERIUS/Lucht'. Naar verwachting deze begin april beschikbaar.

20 juni 2019 -  RT2019 beschikbaar
De rekentool 2019 is publiekelijk beschikbaar. Inloggen is niet meer nodig.

16 april 2019 - Rekentool 2019 beschikbaar.
De Rekentool 2019 is door het RIVM geschikt bevonden als hulpmiddel voor de controle van de lokale invoer voor monitoring NSL voor de jaren 2018, 2020 en 2030 voor PM10 en NO2. De rekenresultaten voor EC, benzeen en component X zijn nog niet gevalideerd.

De Rekentool 2019 zal binnen enkele weken beschikbaar komen voor het berekenen van tussenliggende jaren.

15 april 2019 - Vandaag en morgen is de monitoringstool tijdelijk gesloten voor actualisatie.
Er zijn problemen om de Rekentool te actualiseren. Ondanks dat de RT zichtbaar is kan er NIET mee gerekend worden. Er wordt hard gewerkt achter de schermen om dit probleem op te lossen. Wij houden u op de hoogte.

Tussentijdse sluiting MT/RT tijdens MR2019
De MT en RT zullen vanaf vrijdag 17 mei 18:00 mei t/m maandag 20 mei 12:00 niet beschikbaar zijn. Lopende taken worden niet afgebroken. Na maandagmiddag zijn de tools weer open voor en zal dan nog één week open blijven.
 
16 januari 2019 - Rekentool tijdelijk niet beschikbaar in verband met werkzaamheden van 13:00 uur tot 17:00 uur.

26 juni 2018 - In de Rekentool 2018 zijn alle stoffen en alle jaren nu door te rekenen.

15 mei 2018 - Rekentool 2018 weer beschikbaar

De nieuwe emissiefactoren voor wegverkeer voor 2017 zijn verwerkt in de Rekentool 2018. De Rekentool 2018 is daarmee weer beschikbaar. Wij raden u aan om alle berekeningen voor het jaar 2017 opnieuw uit te voeren aangezien de concentraties hoger zullen uitkomen dan eerder het geval was.

De openstelling van de RT2018 voor de invoer van verkeersgegevens is verlengd tot 11 juni.

3 mei 2018 - Rekentool 2018 tijdelijk niet beschikbaar
De afgelopen week is gebleken dat de emissiefactoren voor wegverkeer voor rekenjaar 2017 in de NSL Rekentool 2018 niet correct zijn. Vooral de NOx en NO2 emissiefactoren voor middelzwaar en zwaar vrachtverkeer zijn aanzienlijk te laag. Naar aanleiding van deze constatering is in overleg tussen RIVM, TNO, het PBL en het ministerie van IenW besloten om de emissiefactoren voor 2017 te vervangen. In de komende dagen zal de rekentool niet beschikbaar zijn zodat de emissiefactoren kunnen worden vervangen en getest.

18 april 2018 - Rekentool 2018 beschikbaar als hulpmiddel
De Rekentool 2018 is door het RIVM geschikt bevonden als hulpmiddel voor de controle van de lokale invoer voor monitoring NSL voor de jaren 2017, 2020 en 2030 voor PM10 en NO2. Ook de Schipholcorrectie is voor die jaren beschikbaar. De IJmondverfijning is nog niet ingevoerd. De rekenresultaten voor EC, benzeen en component X zijn nog niet gevalideerd. 
De Rekentool 2018 zal in week 17 (23-27 april) beschikbaar komen voor het berekenen van voorgaande en tussenliggende jaren.
De Rekentool 2018 is voorlopig alleen beschikbaar achter de inlog.

29 januari 2018 - Verminderde functionaliteit ivm nieuwe release
In verband met het uitrollen van een nieuwe release kan de Rekentool vandaag moeilijk bereikbaar zijn. Naar verwachting is de tool morgen weer volledig beschikbaar. Excuses voor het ongemak. 

3 augustus 2017 - Rekenresultaten MR2017 weer beschikbaar
De rekenresultaten van Monitoringsronde 2017 zijn weer beschikbaar. De resultaten van de niet NSL-toetspunten (rekenpunten) zijn nu ook doorgerekend en te exporteren.
Daarnaast zijn in de Rekentool de tussenliggende jaren nu ook te selecteren. 

1 augustus 2017 - Rekenresultaten MR2017 momenteel niet beschikbaar
Momenteel zijn de rekenresultaten van MR2017 niet beschikbaar, naar verwachting zijn deze 2 augustus weer beschikbaar. Excuses voor het ongemak.

13 juli 2017 - Langere wachttijden bij berekeningen
De Rekentool kan momenteel wat trager zijn dan dat u gewend bent. Wij zijn druk opzoek naar een oplossing. Wij raden u in de tussentijd aan om niet teveel taken achter elkaar in de wachtrij te zetten.

13 april 2017 - Rekentool beschikbaar als hulpmiddel
De Rekentool 2017 is door het RIVM geschikt bevonden als hulpmiddel voor de controle van de lokale invoer voor monitoring NSL voor de jaren 2016, 2020 en 2030 voor PM10 en NO2. Ook de Schipholcorrectie en de IJmondverfijning zijn voor die jaren beschikbaar. De Rekentool 2017 zal in week 16 (17-21 april) beschikbaar komen voor het berekenen van voorgaande en tussenliggende jaren.
De Rekentool 2017 is voorlopig alleen beschikbaar achter de inlog.

16 januari 2017 – SRM2 bijdrage wordt momenteel niet berekend.
Na het onderhoud van 12 januari is er een probleem opgetreden met betrekking tot de SRM2 berekeningen. Hierdoor is het niet mogelijk om de SRM2 bijdrage te bepalen. Momenteel wordt er hard gewerkt aan een oplossing en zullen wij u op de hoogte brengen als het probleem is opgelost. Excuses voor het ongemak.

Update 11:19 16-01-2017: Het probleem is verholpen. De SRM2 bijdrage kan weer berekend worden.

11 januari 2017 – Onderhoud Rekentool gepland voor donderdag 12 januari
Het systeem gaat donderdag 12 januari uit de lucht wegens onderhoud. Lopende taken worden om 9.00 uur gestopt en vanaf 9.00 uur is het systeem voor ongeveer 4 uur niet beschikbaar. In de loop van de middag zijn de website en de tool weer beschikbaar.

24 augustus - Rekentool tijdelijk buiten gebruik
In verband met problemen met de database server is de Rekentool momenteel buiten gebruik. Naar verwachtingkan aan het einde van dag weer gewerkt worden met de Rekentool. UPDATE: de Rekentool is weer operationeel.

30 juni - Rekentool tijdelijk niet beschikbaar
Naar verwachting zal de Rekentool aan het einde van dag weer beschikbaar zijn.

25 april De Rekentool 2016 is vanaf heden voor alle stoffen en jaren vrijgegeven (achter de inlog).

15 april  De Rekentool 2016 is door het RIVM geschikt bevonden als hulpmiddel voor de controle van de lokale invoer voor het zichtjaar 2015, 2020 en 2030 voor PM10 en NO2. Ook de Schipholcorrectie en de IJmondverfijning zijn voor die jaren beschikbaar. De Rekentool 2016 is voorlopig alleen beschikbaar achter de inlog.

24 februai Het systeem gaat vanmiddag uit de lucht wegens onderhoud. Vanaf 13.00 is het systeem voor 4 uur niet beschikbaar. Na de werkzaamheden kunnen oude rekentaken niet meer worden opgevraagd. Archiveer dus uw resultaten indien gewenst

10 februari - Maatregelbestand en tabulaire data
Tabulaire data:
Als u een rekentaak heeft opgestart, kunt u na de validatie de invoergegevens in tabellen nog wijzigen. Deze mogelijkheid is tijdelijk niet beschikbaar. De optie om te wijzigen in de kaart is wel beschikbaar.

Maatregelbestand als shape:
als u shape-bestanden aanbiedt bij het uitvoeren van een rekentaak, gaat de Rekentool als eerste de aangeboden shape-bestanden omzetten naar csv-bestanden. Deze omzetting (shape --> csv) verloopt voor maatregelbestanden niet correct als de kolom 'gewijzigd' geen waarde bevat. In dat geval wordt de betreffende rij niet opgenomen het csv-bestand.

Work-around 1: vul in het shape maatregelbestand in de kolom 'gewijzigd' overal een willekeurige datum in.
Work-around 2: bied het maatregelbestand in csv-formaat aan; de overige invoerbestanden kunt u wel (gelijktijdig) in shape-formaat blijven aanbieden.

12 januari - Select-functie gerepareerd, uitgebreid bestandsformaat beschikbaar
De select-functie in de kaart is gerepareerd. U kunt deze functie weer gebruiken om wegvakken, rekenpunten e.d. te selecteren en kenmerken te bekijken.

Als u gegevens exporteert uit de Monitoringstool krijgt u die nu aangeboden in zowel het oude/uitgebreide bestandsformaat als het nieuwe/compacte formaat. Zoals in het bericht van 8 januari is beschreven, bevat het compacte segmentenbestand geen informatie over schermen. Dit kan tot onjuiste rekenresultaten leiden. Wij werken aan de aanpassingen van de compacte bestanden.

8 januari -Grote rekentaken weer mogelijk
De Rekentool kan weer grote rekentaken uitvoeren. U dient wel de noties zoals genoemd bij Algemene informatie op de hoofdpagina Rekenen in acht te nemen.

Schermen ontbreken in compact segmentenbestand
Als u gegevens exporteert uit de Monitoringstool, krijgt u die in het compacte segmentenbestand. Dit bestand bevat momenteel geen kolommen/informatie over schermen. Bij gevolg zijn rekenresultaten van rekenpunten die binnen een afstand van 500 meter van een scherm liggen niet correct. Wij werken aan het toevoegen van scherminformatie in het segmentenbestand en aan het parallel beschikbaar stellen van oude bestandsformaat naast het nieuwe/compacte.

Daarnaast werken wij aan reparatie van de select-functie in de kaart. Wij hopen dit in de tweede week van januari gereed te hebben. 

24 december - Grote rekentaken
Sinds de nieuwe release treden er tot onze spijt weer problemen op met grote rekentaken. Een oplossing hiervoor is nog niet gevonden, in de eerste week van januari zal verder gezocht worden. Overigens zijn de gebruiksaanwijzigingen voor het doen van grote rekentaken nog steeds onverminderd van kracht. Zie hieronder bij Algemene informatie of bericht van 21 mei. De Rekentool handelt grote rekentaken na elkaar af. Als meerdere grote taken zijn aangeboden, komen deze in de wachtrij terecht.

Aanvulling: Momenteel zijn er ook problemen met het selecteren van objecten in de kaart. Wij hopen dit in de tweede week van januari te verholpen te hebben. 

17 december - Nieuwe release
 Op woensdag 16 december zijn een heel aantal wijzigingen in de Monitoringstool/Rekentool doorgevoerd. Het betreft verbeteringen van de gebruiksvriendelijkheid en reparaties van bugs. Nieuwe functies zijn o.a. rekenen met maatregelengebieden EC en de mogelijkheid om te rekenen met stof X.
Ook zijn enkele bugs verholpen, zoals het beschikbaar komen van de rekenjaren 2021 t/m 2029 voor RT2015 en het oplossen van het ‘roze vlakken’ probleem met bepaalde webbrowsers. Het kan zijn dat u eerst de cache van de browsers eenmalig leeg moet maken voordat de vlakken verdwijnen.

Verder is er een compact bestandsformaat voor wegvakken en rekenpunten beschikbaar gekomen. In dit formaat zijn verouderde kolommen weggelaten om de overzichtelijkheid te verbeteren. Op dit moment is ‘compact’ het enige formaat dat u kunt kiezen; het is de bedoeling dat binnenkort bij een export beide bestandsformaten (compact en oud) in de zip zitten.

3 december - Rekenjaar 2014 weer beschikbaar in RT2015
Sinds 3 december is rekenjaar 2014 weer beschikbaar in de Rekentool 2015. U kunt nu rekenen voor de (zicht)jaren 2014, 2015 tm 2020 en 2030.
Wij streven er naar de zichtjaren tussen 2021-2029 in de week van 7 december beschikbaar te stellen.
De reparatie van de Rekentool 2014 zal op een later moment plaats vinden.

17 november - gedeeltelijke reparatie Rekentool
De Rekentool 2015 rekent sinds 16 november weer correct voor de zichtjaren 2015 tm 2020 en 2030. Het jaar 2014 en de zichtjaren tussen 2021-2029 zullen naar verwachting eind november beschikbaar zijn.

12 november - ontbrekende SRM2-bijdragen 
Let op: De Rekentool berekent voor een aantal rekenjaren geen SRM2-bijdragen.
De RT2015 berekent wel SRM2-bijdragen voor rekenjaren 2014 en 2015; voor de andere jaren niet.
De RT2014 berekent wel SRM2-bijdragen voor rekenjaren 2013 en 2014; voor de andere jaren niet.

Als u na 25 september 2015 berekeningen heeft uitgevoerd, adviseren wij u om te controleren of in het resultaatbestand SRM2-bijdragen zijn opgenomen. Deze vindt u in het resultaatbestand vanaf kolom Q.
Als u berekeningen wilt uitvoeren voor jaren waarvoor de Rekentool nu geen SRM2-bijdragen levert, adviseren wij te wachten tot de Rekentool weer correct werkt.

Planning: zodra we weten wanneer de Rekentool weer correct werkt, leest u dat op deze pagina.
We onderzoeken ook wanneer deze bug precies in de Rekentool is ontstaan. Het is in ieder geval na 25 september 2015 geweest. Zodra de precieze datum bekend is, leest u dat ook deze pagina.
Onze excuses voor het ongemak.

26 oktober - rekenen met 'milieuzone roet'
Sinds 26 oktober 2015 kan de Rekentool (RT) ook een ‘milieuzone roet’ doorrekenen. Preciezer gezegd: de Rekentool kan maatregelgebieden met schalingsfactoren voor EC meenemen in de berekening. In het bestand met maatregelgebieden vult u in de kolom 'stof' de waarde 'ec' in als u een schalingsfactor voor roet/EC-emissie van voertuigen wilt toepassen in uw berekening. De andere velden in de rij met EC-schalingsfactoren vult u net zo in als voor andere stoffen - zie handleiding RT.

16 september - roze vlakken bij het laden van de kaart
Momenteel verschijnen bij veel gebruikers roze vlakken in beeld bij het laden van de kaarten in de Monitoringstool (MT) en Rekentool (RT). Vooral bij het gebruik van recente versies van webbrowser Chrome en Firefox. De kaarten van de MT en RT werken wel goed onder Internet Explorer.
Het probleem is bij ons bekend; het zal enige tijd duren voordat het probleem is verholpen. Tot die tijd raden wij u aan om gebruik te maken van Internet Explorer. 

3 juli Tegelijkertijd met het beschikbaar komen van de NSL-Rekentool 2015 voor de inlog is een wijziging door gevoerd in de minimale en maximale weghoogte waarmee gerekend wordt. Deze zijn vanaf heden -6 en +12 meter in plaats van -10 en +10 meter. Deze wijziging geldt alleen voor de 2015 versie en niet voor oudere Rekentool versies.

23 juni Aan de NSL-Rekentool 2015 zijn de lokale luchtvaartbijdrages rond Schiphol voor de jaren 2021 tot en met 2030 toegevoegd. Hiervoor is voor alle jaren de lokale luchtvaartbijdrage zoals berekend voor het jaar 2020 gebruikt. De dubbeltellingscorrectie voor de luchtvaartbijdrages voor de jaren 2021 tot en met 2030 waren reeds beschikbaar. Hierdoor kwam tot op heden in berekeningen rond Schiphol voor de jaren 2021 tot en met 2030 de totale concentratie NO2  te laag uit. Dezelfde omissie zit in de NSL-Rekentool 2014; hierin wordt deze onvolkomenheid niet hersteld. Neem bij vragen contact op met de Helpdesk.

27 mei De IJmondverfijning is geactualiseerd en bevat vanaf heden de juiste termen voor Monitoringsronde 2015.

21 mei Na de update is het doorrekenen van grote bestanden, zij het met enkele beperkende voorwaarden, weer mogelijk. Het actualiseren van grote bestanden nog niet, er wordt aan gewerkt om dit op korte termijn mogelijk te maken. Volg de link voor gedetailleerde informatie over de beperkingen in de Rekentool en Monitoringstool m.b.t. grote bestanden. 

http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/luchtkwaliteit/nsl/monitoring/monitoring-nsl-2015/grote-bestanden/

Huidige bovenlimiet is 94000 rekenpunten in combinatie met 65000 wegsegmenten, oftewel de gehele provincie ZH inclusief maatregelen, exclusief correctievelden.

24 april De Rekentool 2015 is vanaf heden voor alle stoffen en jaren vrijgegeven (achter de inlog), inclusief de Schipholcorrectie. De IJmondverfijning moet nog geactualiseerd worden.

17 april De Rekentool 2015 is door het RIVM geschikt bevonden als hulpmiddel voor de controle van de lokale invoer voor het zichtjaar 2014, 2015 en 2020 voor PM10 en NO2. De Schipholcorrectie (voor alle jaren) wordt nog nader getoetst. Verder moet de IJmondverfijning nog geactualiseerd worden, de verfijning die zich nu in de Rekentool bevindt (en methodisch correct verwerkt wordt) bevat nog de getallen van 2014. De Rekentool 2015 is voorlopig alleen beschikbaar achter de inlog.

9 januari Correctievelden zijn voor onbepaalde tijd niet correct meegenomen in berekeningen met de Rekentool. Vanaf heden is deze onvolkomenheid hersteld. Mocht u recentelijk met correctietermen hebben gerekend, controleert u dan of deze in de eindconcentratie zijn verwerkt. Indien dit niet het geval is moet u de correctietermen handmatig toevoegen.

7 januari Er is een onvolkomenheid ontdekt in de berekening van de overschrijdingsdagen PM10. De overschrijdingsdagen worden structureel te hoog uitgerekend; met een maximale afwijking van 0,2 dagen. Bij de release van de Rekentool 2015 zal dit worden recht gezet. 

7 januari 2015 Nadere analyse heeft uitgewezen dat de Monitoringstool niet gecompromitteerd is geweest midden december 2014.

12 december Op 10 december is de Monitoringstool in onderhoud genomen, nadat er uit de monitoring van het systeem signalen kwamen die kunnen duiden op ongeoorloofd gebruik van het systeem. Op basis van deze verdachte signalen is besloten om de integriteit van het systeem te waarborgen door enkele herstelacties uit te voeren, welke uiteindelijk op 12 december zijn afgerond. Hierbij zijn maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Op dit moment wordt het incident geëvalueerd en wordt ook onderzocht of het systeem daadwerkelijk gecompromitteerd was.

20 november Het is vanaf vandaag mogelijk om benzeen berekeningen uit te voeren en alle jaren vanaf 2013 tot en met 2030 door te rekenen.

7 november Sinds 4 november is de Rekentool 2014 (met EC functionaliteit) beschikbaar. Let op, de berekeningen voor EC zijn indicatief. De rekenresultaten van deze stof (en ook benzeen) kennen een grotere onzekerheid, zie par 4.2 en 5.4 van de GCN/GDN-rapportage 2014.

31 oktober De uitrol van de nieuwe functionaliteiten door de applicatieontwikkelaar zijn succesvol afgerond. De Rekentool 2012 en 2013 zijn weer beschikbaar, voor Rekentool 2014 moet eerst worden getest of de berekeningen conform de eerdere versie van de Rekentool 2014 zijn. We hopen deze tests maandagochtend te hebben afgerond. NB Alleen Rekentool 2014 is in staat om roet uit te rekenen.

29 oktober Voor 31 oktober staat een release gepland voor nieuwe functionaliteiten in de NSL Rekentool. Tijdens de release is de NSL Rekentool niet beschikbaar. De werkzaamheden starten om 10.00 en zullen vermoedelijk enkele uren in beslag nemen.

22 september 2014 Internet Explorer 10 en enkele versies van Firefox worden momenteel slechts gedeeltelijk ondersteund. Het gebruik van deze browsers kan problemen geven bij het bekijken van de resultaten in de kaart. Dit probleem zal met de nieuwe release, welke uiterlijk eind oktober verwacht wordt, verholpen worden.

16 juni 2014 De rekentool 2014 is publiekelijk beschikbaar. Inloggen is niet meer nodig.

 

23 april 2014 De validatie voor zichtjaar 2030 is afgerond, ook de Schipholcorrectie is in orde bevonden.

 

17 april 2014 De validatie voor zichtjaar 2020 is afgerond, ook de IJmondverfijning is valideerd

11 april 2014 De NSL-Rekentool 2014 is beschikbaar achter de inlog op www.nsl-monitoring.nl. De validatie van de Rekentool 2014 is voor de zichtjaren 2013 en 2015 praktisch afgerond. Met name de Schipholcorrectie en de IJmondverfijning vergt nog nadere toetsing. We streven er naar de volledige validatie van de Rekentool voor alle jaren en stoffen de komende week af te ronden. Mocht u opmerkelijke resultaten zien dan verzoeken we u dit te melden bij de Helpdesk van Infomil.

20 november 2013  Tussen 15.00 en 16.00 worden enkele updates aan de tool uitgevoerd. De website kan gedurende deze periode zo nu en dan enkele minuten niet beschikbaar zijn. Ook lopende berekeningen kunnen hiervan hinder ondervinden.

15 juli 2013 Wegens een update van het systeem zal de gehele monitoringstool vrijdag 19 juli vanaf 14.00 onbereikbaar zijn. Naar verwachting is de tool aan het eind van de vrijdagmiddag weer beschikbaar.

8 juli 2013 NSL-Rekentool 2013 De NSL-Rekentool 2013 is beschikbaar voor de inlog.

25 juni 2013 De rekenfunctionaliteit is weer beschikbaar

 

21 juni 2013 Rekenfunctionaliteit tijdelijk buiten gebruik Vanwege een onverwacht noodzakelijke test van het systeem is de rekenfaciliteit van de monitoringstool tijdelijk buiten gebruik geplaatst. In de loop van maandag 24 juni hopen wij de Rekentool weer beschikbaar te kunnen stellen.

 

23 april 2013 Toelichting gebruik NSL-Rekentool 2013 voor berekeningen incl. rijkswegen Op de website van Kenniscentrum InfoMil is een toelichting geplaatst over het gebruik van de NSL-Rekentool bij berekeningen waarin u rijkswegen meeneemt. Er wordt stap voor stap uitgelegd op welke manier u een berekening uit kunt voeren. De toelichting is een aanvulling op het nieuwsbericht dat op 19 april is verstuurd.

 

19 april 2013 Rekentool 2013 De NSL-Rekentool 2013 is vanaf 19 april 2013 beschikbaar achter de inlog op www.nsl-monitoring.nl. De validatie van de Rekentool 2013 is voor het zichtjaar 2015 praktisch afgerond. We streven er naar de volledige validatie van de Rekentool voor alle jaren en stoffen de komende week af te ronden. Mocht u opmerkelijke resultaten zien dan verzoeken we u dit te melden bij de Helpdesk van Infomil.
 
De verfijning in de GCN rondom het IJmondgebied is nog niet verwerkt in de NSL-Rekentool 2013. Het is daarom nog niet mogelijk om een berekening met de verfijnde achtergrondconcentratie uit te voeren.

Let op: Wilt u met de Rekentool 2013 berekeningen uitvoeren waarin u rijkswegen meeneemt, vergeet dan niet om de aanwijzingen uit het nieuwsbericht van 19 april nauwkeurig op te volgen.

14 maart 2013 NSL rekentool 2011 Tests hebben aan het licht gebracht dat uitkomsten van de NSL rekentool 2011 onvolkomenheden bevatten. De rekentool 2011 is daarom tot nader orde uitgezet.

11 januari 2013 Het is weer mogelijk om te rekenen met het 2012 formaat maatregelbestand. Wij adviseren echter om over te stappen op het nieuwe formaat. U verkrijgt een maatregelbestand in het nieuwe formaat door een bestand te exporteren uit de Monitoringstool.

20 december 2012 Het formaat voor de maatregelbestanden is aangepast. Om maatregelgebieden te kunnen doorrekenen moeten oude bestandsformaten worden aangepast, anders verschijnt een mededeling dat het bestand een fout bevat of leeg is. Het makkelijkst werkt het echter om nieuwe bestanden uit de tool te exporteren, deze zijn direct in het juiste formaat.

27 juni 2012 Er is een update uitgevoerd aan de SRM 2 module van de Rekentool 2012. Voor het jaar 2011 werd tot op heden abusievelijk meerjarige meteogegevens gebruikt in plaats van de actuele meteogegevens over 2011. Dit is aangepast. In zijn algemeenheid zijn de effecten van deze aanpassing op de berekende concentraties klein omdat 2011 een gemiddeld jaar is wat betreft de meteogegevens. Tevens is er een probleem in de berekeningen verholpen dat op een beperkt aantal locaties tot foutieve berekeningen in de NO2 concentraties leidde. Dit probleem trad op indien gerekend werd met meerjarige meteogegevens.

25 mei 2012 De afgelopen weken heeft het RIVM de implementatie van de rekenregels voor SRM1 en SRM2 in de monitoringtool getest. Voor zover nu bekend zitten de verschillende geteste rekenregels, toepassingen en eventuele uitzonderingen correct in de tool. Nieuwe ontwikkelingen, zoals de hogere en dynamische snelheden, konden bij gebrek aan bestaande invoer alleen met relatief simpele test-invoer worden gecontroleerd. Een integrale uitspraak over het gehele systeem zal worden gedaan nadat de invoer voor 2012 is geactualiseerd en geheel Nederland in samenhang kan worden doorgerekend.