Rekenmodel samenstellen

Let op: Alleen de meest recente versie van de Rekentool wordt actief beheerd en onderhouden; oudere versies niet. Gebruik van de oudere versies is voor eigen verantwoordelijkheid.

Toelichting invoerbestanden

De Rekentool kan een berekening uitvoeren u een correct wegvakken- en rekenpuntbestand aanbiedt. Aanvullend kunt u ook bestanden met maatregelen, correctiegebieden of emissies aanbieden.

Klik op ‘Selecteer bestanden’ en kies de bestanden die u wilt importeren. Door de Shift- of Ctrl-toets ingedrukt te houden, kunt u meerdere bestanden tegelijk selecteren.

Bied een wegvakkenbestand altijd aan in combinatie met een rekenpuntenbestand en andersom. Als u shape-bestanden wilt invoeren, bied dan de deelbestanden met extenties .shp, .dbf en .shx aan. U kunt shape- en csv-bestanden gelijktijdig aanbieden, bijvoorbeeld:

  • Wegvakken als shape (wegvakken.shp + wegvakken.dbf + wegvakken.shx) in combinatie met
  • Rekenpunten als csv (rekenpunt.csv)

Als u een rekentaak start en geen bestanden aanbiedt, creëert u een lege rekentaak. Deze taak kunt u vervolgens bekijken in de Kaart en daarin gegevens handmatig toevoegen.

Bestandsnaam Status Opties

Configuratie

Componenten
  • *: De rekenresultaten van deze stoffen kennen een grotere onzekerheid, zie par 4.2 en 5.4 van de GCN/GDN-rapportage 2014
Rekenen

Proces

Als u op de knop ‘Creëer rekentaak’ klikt, start de Rekentool met het verwerken van de aangeboden bestanden. Hieronder kunt u aangeven in welke mate u het proces wilt volgen. Na de het importeren en valideren van de gegevens door het systeem kunnen de gegevens bewerkt worden. U kunt de Rekentool ook een tweede e-mailnotificatie laten sturen naar een ander e-mailadres.

Berekening
Notificaties